SaaS VS Cloud computing

Begreppet Cloud Computing (molnet) används idag flitigt och är idag ett väldigt hett begrepp, men ändå finns det en stor förvirring kring vad molnet egentligen är och det tänkte vi kort gå igenom en gång för alla. SaaS (Software as a Software) är en programvara som man kommer åt på sin PC alternativt sin mobila enhet som vanligt, men som inte finns lokalt installerat på din server. I en SaaS-lösning är programvaran installerad hos tjänsteleverantören och accessas via nätet. Man skulle kunna säga att en SaaS-lösning körs i molnet men att kalla den för molntjänst är fel. Cloud Computing (molnet) är tjänster (webbaserade programvaror) som accessas via webbläsaren.

SaaS

Fördelar

 • IT-infrastuktur likt ett vanligt företagsnätverk
 • Inga dyra investeringar i hårdvara
 • Minskat IT administration

Nackdelar

 • Hög månadskostnad
 • För att få någon sånär lönsamhet krävs det oftast att man lägger ut hela företagets server i en SaaS tjänst.
 • Leverantörsberoende
 • Lång bindningstid

 

Molntjänst (Cloud computing)

Fördelar

 • Inga dyra investeringar i hårdvara
 • Minskad IT administration
 • Låg initial investering, oftast ingen alls
 • Leverantörsoberoende
 • Kort bindningstid

Nackdelar

 • Tjänsterna (programvarorna) tenderar till att bli mer standardiserade

 

Vår slutsats är den att en SaaS-lösning lämpar sig främst till företag som vill outsourca hela sin IT-infrastruktur och lägga sin miljö hos en driftleverantör och komma bort från IT-administrationen medans en molnlösning lämpar sig till enskilda programvaror som ska vara mobila och ha låg driftskostnad. Exempel på bra användningsområden för molntjänster är CRM, order- och tidshanteringssystem som man oftast vill att medarbetare lätt ska kunna nå från vilken mobil/stationär enhet som helst.

Molntjänsten konkurrerar inte med en Saas-lösning, det är vanligt att man har en kombination mellan SaaS och moln! Som exempel väljer många företag att lägga ut sin IT-drift på en extern driftleverantör som tillhandahåller en server som företaget kan komma åt via webben. På servern ligger företagets programvaror och filer som de använder och de har åtkomst till allt precis på samma sätt som ifall de hade haft en egen server på kontoret.Till detta är det väldigt vanligt att köra molntjänster för programvaror så som CRM, mobil orderhantering och tidsredovisning då det är programvaror som man ska kunna komma åt oavsett enhet och utan att installera någon speciell programvara (terminalserver / Citrix).

Glöm inte att molntjänsten går att integrera mot en programvara som är installerad på en server (exempelvis affärssystem / crm) precis som vilken annan programvara som helst!

Molnhälsningar

Ticktile

Leave a Reply